Dane osobowe

Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest MICHAŁ DZIEMDZIELA, ul. Woronicza 33/25, 02-640 Warszawa, NIP: 5213339601

Cel, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego z celów ich przetwarzania.

  • Kontakt. Kontaktując się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz formularza kontaktowego, w sposób naturalny przekazujesz mi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości, zaś w treści wiadomości zawarte mogą być również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt. Podane dane nie będą wykorzystywane w celach marketingowych, Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane wyłącznie w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu. Podstawą Prawną przetwarzania danych po zakończeniu kontaktu, zgodnie z art.6 ust. 1 lit. c RODO, jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jestem w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką ze mną prowadziłeś (jeśli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na mój nadrzędny interes. np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.
  • Komentarze. System komentarzy obsługiwany jest przez firmę Disqus Inc., 301 Howard Street, Suite 300, San Francisco, CA94105, USA., który jest samodzielnym administratorem Twoich danych osobowych, a korzystanie z systemu odbywa się na podstawie akceptacji przez Ciebie regulaminu świadczenia usług przez Disqus. Dane przekazywane podczas dodawania komentarza wykorzystywane są w celu opublikowania komentarza na blog, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO) wynikająca z dodania komentarza. Dane nie będą wykorzystywanie w celach marketingowych. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania komentarzy na blogu, chyba że wcześniej poprosisz o usunięcie komentarza, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy. W każdej chwili możesz sprostować swoje dane przypisane do komentarza, jak również zażądać ich usunięcia. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO. Uprawnienia te możesz realizować bezpośrednio w ramach swojego konta użytkownika w systemie Disqus.

Logi. Korzystanie z bloga wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się blog. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach, które obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzystasz.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretną osobą przeglądającą stronę internetową i stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administracji, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Bezpieczeństwo. Gwarantuje Ci poufność wszystkich przekazywanych mi danych osobowych. Zapewniam podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Odbiorcy danych. Twoje dane mogą być przetwarzane przez moich podwykonawców, z których usług korzystam przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na Twoja rzecz usług.

  1. IBE Piotr Stoczewski – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, w tym serwerze skrzynki pocztowej,
  2. Google Drive i DropBox – w celu przechowywania plików w chmurze, w ramach której mogą być przechowywane również pliki zawierające Twoje dane osobowe,
  3. Programiści oraz informatycy świadczący dla mnie usługi, którzy mogą przy świadczeniu usług posiadać dostęp do Twoich danych osobowych.

Wszystkie podmioty, którym powierzam przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Z uwagi na korzystanie z chmur Google Drive i DropBox, Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki w związku z ich przechowaniem na amerykańskich serwerach. Podmioty z których usług korzystam w tym zakresie przystąpiły do programu Privacy Shield, gwarantując odpowiedni pozom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.

Dostęp do danych. W każdej chwili masz możliwość dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu skontaktuj się ze mną lub skorzystaj z Wniosku o dostęp do danych.

Pliki Cookies

Moja strona, podobnie jak wiele innych stron internetowych, wykorzystuje Pliki cookies.

Pliki cookies strony JakKupicMieszkanie.com nie przechowują poufnych informacji, takich jak imię i nazwisko czy adres.

W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W celu ograniczenia, zablokowania lub usunięcia plików cookie, należy użyć przeglądarki internetowej. Ponieważ każda z przeglądarek jest inna, w menu „Pomoc” przeglądarki można zapoznać się ze sposobami zmiany preferencji dotyczących plików cookies.

Cel. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.Aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach zalecam zapoznanie się z Polityką ochrony prywatności Google Analytics

Zarządzanie plikami cookies. Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookies, możesz zmienić ustawienia przeglądarki. Uwaga! Wyłączenie obsługi plików cookies może w konsekwencji utrudnić, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić korzystanie ze stron internetowych.